Disclaimer

Prontoo en de inhoud van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Prontoo met zorg samengesteld, toch kan er voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Prontoo verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Prontoo worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Prontoo er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Prontoo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Prontoo worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Prontoo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Prontoo worden onderhouden wordt afgewezen.

Prontoo heeft copyright op inhoud van deze website

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Prontoo of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prontoo te Deventer.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Prontoo in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.